Quy định nội bộ_phân công trực trong tuần

Đăng vào 14/11/2016 00:00:00

Lịch phân công nhân viên IT có mặt lúc 7h30 phút các buổi sáng trong tuần

Bắt đầu từ thứ 2 ngày 4/3/2013, mỗi ngày trong tuần, mỗi nhân viên IT phải có mặt tại trường lúc 7h30 phút sáng, nhiệm vụ đến trường phải kiểm tra hệ thống mạng, wifi …

Đề nghị anh em thực hiện nghiêm túc.

 -Giám đốc TTCNTT-