Danh sách phân ca ôn và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12,13/09/2020

Đăng vào 10/09/2020 22:28

Danh sách ca 1

Danh sách ca 2

Lưu ý: 

- Lịch ôn thi tại phòng B301A, B301B vào chiều ngày 12/9/2020 và sáng ngày 13/9/2020

  Thi vào chiều ngày 13/9/2020

- Buổi chiều  Ca 1 từ 13h00 đến 15h00

                       Ca 2 từ 15h30 đến 17h30

- Buổi sáng   Ca 1 từ 7h30 đến 9h30

                       Ca 2 từ 10h00 đến 12h00