Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/09/2020

Đăng vào 29/09/2020 17:04

Xem chi tiết

Thời gian: Bắt đầu từ 18h00, tại phòng B301A, B301B Trường Đại học Luật Hà Nội
Lưu ý: Các bạn thí sinh ghi nhớ SBD, đến đúng ca thi đã được công bố và đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi./.