Tài liệu tham khảo

Quyết định số 4750/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 4750/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
 
Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"
Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"
 
Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
 
Tuyển sinh 2020: Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ sau khi biết điểm thi
Tuyển sinh 2020: Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ sau khi biết điểm thi
 
Những điểm mới nhất thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 cần lưu ý
Những điểm mới nhất thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 cần lưu ý
 
Những lưu ý vàng khi dự thi THPT quốc gia 2018
Những lưu ý vàng khi dự thi THPT quốc gia 2018
 
Tìm hiểu Office 365
Tìm hiểu Office 365
 
Không muốn bị rò rỉ dữ liệu, phải tắt ngay tính năng này trên Windows 10!
Không muốn bị rò rỉ dữ liệu, phải tắt ngay tính năng này trên Windows 10!
 
Giáo trình tin học văn phòng nâng cao
Giáo trình tin học văn phòng nâng cao
 
Giáo trình tin học văn phòng cơ bản
Giáo trình tin học văn phòng cơ bản