Kế hoạch làm việc

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 7 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 7 năm 2019
 
Bình chọn bài giảng được yêu thích nhất cuộc thi _Bài giảng tích cực trong không gian mở
Bình chọn bài giảng được yêu thích nhất cuộc thi _Bài giảng tích cực trong không gian mở
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 4 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 4 năm 2019
 
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 2 năm 2019 đủ điều kiện
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 2 năm 2019 đủ điều kiện
 
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 1 năm 2019 đủ điều kiện
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 1 năm 2019 đủ điều kiện
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi môn Tin học Khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 42 - Học kỳ I năm học 2017-2018
Lịch thi môn Tin học Khóa 42 - Học kỳ I năm học 2017-2018
 
Tổ chức tập huấn về Cổng thông tin điện tử của Trường
Tổ chức tập huấn về Cổng thông tin điện tử của Trường
 
Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
 
Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
 
Lịch thi Tin học lớp dự bị Đại học - Hệ cử tuyển năm 2017 (Ngày 14-6-2017)
Lịch thi Tin học lớp dự bị Đại học - Hệ cử tuyển năm 2017 (Ngày 14-6-2017)
 
Lịch thi tin học lần 2 Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
Lịch thi tin học lần 2 Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Lịch thi tin học Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
Lịch thi tin học Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Lịch giảng HK I năm 2016 - 2017
Lịch giảng HK I năm 2016 - 2017
 
Lịch học tin đại cương học kỳ II niên khóa 2015 -2016
Lịch học tin đại cương học kỳ II niên khóa 2015 -2016