Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT và CCHC giai đoạn 2017-2020

Đăng vào 23/08/2017 09:16

Chiều ngày 22/8/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT và cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.

Tham dự Lễ ký kết về phía Bộ TT&TT có các Thứ trưởng: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo, đại diện các cục, vụ chức năng của Bộ TT&TT, đại diện VNPost. Về phía Bộ Nội vụ có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cùng đại diện các cục, vụ liên quan. Theo nội dung ký kết, Chương trình phối hợp giữa hai Bộ có mục tiêu tăng cường phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, hai Bộ nhất trí hợp tác trên 8 nội dung: Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan Nhà nước; Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở TT&TT, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch CCHC Nhà nước hàng năm; Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Phối hợp xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Par Index); Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan Nhà nước thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC; Phối hợp xây dựng Đề án hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018 – 2020.

Về công tác tổ chức thực hiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT phụ trách lĩnh vực CNTT và Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách lĩnh vực CCHC sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan của hai Bộ tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. Đơn vị đầu mối của Bộ TT&TT là Cục Tin học hoá và của Bộ Nội vụ là Vụ Cải cách hành chính.

Các đơn vị thực hiện công tác CNTT, các  đơn vị đầu mối thực hiện CCHC của các Bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp tại các bộ, ngành; Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ trước ngày 10/12 để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

Các Sở TT&TT và Sở Nội vụ các tỉnh thành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp tại địa phương; Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ trước ngày 10/12 để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá.

Hàng năm, hai Bộ sẽ tổ chức họp sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện.

 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết

 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định, ứng dụng CNTT và CCHC là hai nội dung quan trọng, có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả CCHC, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại. Đây cũng chính là cơ sở để Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình công tác, Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, thế giới đang chuyển sang thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, nền kinh tế số với trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật... Trong bối cảnh đó, công tác quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước cần phải cải tiến, nâng cao hiệu quả, phương thức quản lý để thích ứng với yêu cầu của sự phát triển. Ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính xây dựng Chính phủ điện tử trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bộ trưởng chỉ đạo, song song với việc triển khai Chương trình phối hợp, Cục Tin học hóa cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị của Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ tham mưu, đề xuất ứng dụng các giải pháp, công nghệ để đẩy nhanh quá trình tin học hóa quy trình, thủ tục hành chính xây dựng nền hành chính hiện đại.

Bộ trưởng chỉ đạo Cục PTTH-TTĐT, Cục Báo chí phối hợp với các cơ quan truyền hình, báo chí trên cả nước đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ứng dụng CNTT, CCHC và xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng bày tỏ sự đánh giá cao Chương trình phối hợp về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giữa hai Bộ giai đoạn 2011-2015 và tin tưởng rằng Chương trình phối hợp 2017-2020 được ký kết hôm nay sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC.

Mic.gov.vn