Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021

Đăng vào 15/09/2017 00:00

Được sự nhất trí của Đảng uỷ Trường Đại học Luật Hà Nội, chiều ngày 15/9/2017, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tới dự có đồng chí Trần Quang Huy – Phó Bí thư Đảng uỷ nhà Trường, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin.
Đồng chí Phí Văn Định – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2021. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các nhiệm vụ chuyên môn được giao như: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Duy trì hệ thống Công nghệ thông tin toàn trường, quản lý hệ thống phần cứng, duy trì hệ thống mạng máy tính của trường, xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng tin học, cơ sở dữ liệu; Thực hiện tốt công tác truyền thông các hoạt động của trường trên trang cổng thông tin điện tử.

Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2021.

Tại Đại hội, Đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2021
                                                           Toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm CNTT 
     

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm các đồng chí: Đồng chí Phạm Văn Hạnh – Giám đốc Trung tâm t được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phí Văn Định – Phó Giám đốc Trung tâm – Phó Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2021./.