Thông báo phòng ngừa, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền Ransomware WannaCry

Đăng vào 15/05/2017 08:50

Ngày 13 tháng 5 năm 2017, để phòng ngừa, ngăn chặn việc tấn công của mã độc Ransomware WannaCry (hoặc được biết với các tên khác như: WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, …) vào Việt Nam, Trung tâm VNCERT đã gửi công văn cảnh báo tới các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin thuộc các khối Trung ương, Bộ, ban, ngành, Sở Thông tin truyền thông, và các thành viên mạng lưới cũng như những đơn vị trọng yếu khác. 

Đây là mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ hệ thống đồng thời với các lỗ hổng đã công bố, Tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây lên nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Vì vậy, các đơn vị cần thực hiện khẩn cấp các việc sau để ngăn chặn tấn công:

1. Theo dõi, ngăn chặn kết nối đến các máy chủ máy chủ điều khiển mã độc WannaCry và cập nhật vào các hệ thống bảo vệ như: IDS/IPS, Firewall, … các thông tin nhận dạng như sau:

A. Danh sách các máy chủ điều khiển mã độc (C&C Server)

STT

Địa chỉ IP C&C

STT

Địa chỉ IP C&C

1

128.31.0.39

18

213.239.216.222

2

136.243.176.148

19

213.61.66.116

3

146.0.32.144

20

38.229.72.16

4

163.172.153.12

21

50.7.151.47

5

163.172.185.132

22

50.7.161.218

6

163.172.25.118

23

51.255.41.65

7

171.25.193.9

24

62.138.10.60

8

178.254.44.135

25

62.138.7.231

9

178.254.44.135

26

79.172.193.32

10

178.62.173.203

27

81.30.158.223

11

185.97.32.18

28

82.94.251.227

12

188.138.33.220

29

83.162.202.182

13

188.166.23.127

30

83.169.6.12

14

192.42.115.102

31

86.59.21.38

15

193.23.244.244

32

89.45.235.21

16

198.199.64.217

33

94.23.173.93

17

212.47.232.237

 

 

B. Danh sách tên tập tin

STT

File name

STT

File Name

1

@WanaDecryptor@.exe

6

 taskse.exe

2

b.wnry

7

 t.wnry

3

c.wnry

8

 u.wnry

4

s.wnry

9

Các file với phần mở rộng “.wnry”

5

taskdl.exe

10

 Các file với phần mở rộng “.WNCRY”

C. Danh sách mã băm (Hash SHA-256)

STT

SHA-256

1

ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa

2

c365ddaa345cfcaff3d629505572a484cff5221933d68e4a52130b8bb7badaf9

3

09a46b3e1be080745a6d8d88d6b5bd351b1c7586ae0dc94d0c238ee36421cafa

4

0a73291ab5607aef7db23863cf8e72f55bcb3c273bb47f00edf011515aeb5894

5

428f22a9afd2797ede7c0583d34a052c32693cbb55f567a60298587b6e675c6f

6

5c1f4f69c45cff9725d9969f9ffcf79d07bd0f624e06cfa5bcbacd2211046ed6

7

62d828ee000e44f670ba322644c2351fe31af5b88a98f2b2ce27e423dcf1d1b1

8

72af12d8139a80f317e851a60027fdf208871ed334c12637f49d819ab4b033dd

9

85ce324b8f78021ecfc9b811c748f19b82e61bb093ff64f2eab457f9ef19b186

10

a1d9cd6f189beff28a0a49b10f8fe4510128471f004b3e4283ddc7f78594906b

11

a93ee7ea13238bd038bcbec635f39619db566145498fe6e0ea60e6e76d614bd3

12

b43b234012b8233b3df6adb7c0a3b2b13cc2354dd6de27e092873bf58af2693c

13

eb47cd6a937221411bb8daf35900a9897fb234160087089a064066a65f42bcd4

14

24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c

15

2c2d8bc91564050cf073745f1b117f4ffdd6470e87166abdfcd10ecdff040a2e

16

7a828afd2abf153d840938090d498072b7e507c7021e4cdd8c6baf727cafc545

17

a897345b68191fd36f8cefb52e6a77acb2367432abb648b9ae0a9d708406de5b

18

fb0b6044347e972e21b6c376e37e1115dab494a2c6b9fb28b92b1e45b45d0ebc

19

9588f2ef06b7e1c8509f32d8eddfa18041a9cc15b1c90d6da484a39f8dcdf967

20

b43b234012b8233b3df6adb7c0a3b2b13cc2354dd6de27e092873bf58af2693c

21

4186675cb6706f9d51167fb0f14cd3f8fcfb0065093f62b10a15f7d9a6c8d982

22

09a46b3e1be080745a6d8d88d6b5bd351b1c7586ae0dc94d0c238ee36421cafa

2. Nếu phát hiện cần nhanh chóng cô lập vùng/máy đã phát hiện;

3. Kiểm tra và thực hiện gấp các bước đã được hướng dẫn trước đây tại văn bản số 80/VNCERT-ĐPƯC, ngày 09/3/2016 và văn bản 123/VNCERT-ĐPƯC, ngày 24/4/2017, tải tại địa chỉ:

http://www.vncert.gov.vn/baiviet.php?id=24

http://vncert.gov.vn/baiviet.php?id=52 ;        

để phòng tránh các cuộc tấn công qui mô lớn và nguy hiểm khác;

 

Nguồn: TBT - VNCERT