Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021

Đăng vào 15/09/2017 00:00

Được sự đồng ý của BCH Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và sự thống nhất của lãnh đạo Trung tâm, sáng ngày 15/9/2017, Công đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin đã tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Trung tâm trong thời gian qua và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021. 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Tuyết Mai - BCH công đoàn trường, các đồng chí trong Ban giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Trung tâm.

Thay mặt BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng chí Hà Thị Minh Phương đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2012 - 2017. Thời gian qua, được sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban Giám đốc Trung tâm thông qua việc đề xuất báo cáo của Công đoàn đã chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động thiết thực, kịp thời như đối với các dịp lễ Tết, nghỉ hè. Công đoàn Trung tâm luôn vận động cán bộ viên chức lao động thuộc Trung tâm tham gia hưởng ứng hoạt động về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sống; Động viên, khuyến khích và đề xuất Ban giám dốc Trung tâm tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, văn hoá giao thông trong đoàn viên và người lao động, thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính” và “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Với công tác lãnh đạo chỉ đạo của BCH Công đoàn trong thời gian qua, đội ngũ Công đoàn viên Công đoàn đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, hoạt động của Công đoàn có hiệu quả cao. BCH Công đoàn đã tích cực, chủ động chỉ đạo công đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm do Công đoàn trường tổ chức. Đồng thời, làm tốt công tác tương thân, tương ái, thăm hỏi động viên công đoàn viên khi ốm đau cũng như những việc khác xảy ra đối với gia đình công đoàn viên.

Phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn Trung tâm đã đề ra những phương hướng hoạt động sắp tới, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô trong các năm tiếp theo; Nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hạnh -  Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin đã biểu dương những thành tích Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng chí nhấn mạnh, Ban giám đốc Trung tâm sẽ luôn tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của Công đoàn, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động trong trung tâm. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong trung tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức kỷ luật, ý thức làm việc, đổi mới, năng động, sáng tạo để công việc đạt hiệu quả cao.      

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021. Đồng chí Vũ Văn Lai làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy làm Phó Chủ tịch. Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng chí Vũ Văn Lai khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết một lòng để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào hoạt động Công đoàn. BCH Công đoàn cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Công đoàn trường, của Chi bộ và sự phối hợp của chính quyền, đoàn thanh niên, sự ủng hộ của cán bộ, đoàn viên công đoàn Trung tâm để cùng với BCH Công đoàn Trung tâm đưa phong trào Công đoàn ngày càng phát triển./.