Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 05/02/2020 11:20

Theo thông báo mới của Trường Đại học Luật Hà Nội, lịch thi môn tin học học kỳ I năm học 2019-2020 có sự điều chỉnh, sinh viên khóa 44 chú ý thường xuyên theo dõi lịch và thông báo tiếp theo của nhà Trường.