Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/06/2020

Đăng vào 26/06/2020 09:07

Xem chi tiết

Lưu ý: Các bạn thí sinh ghi nhớ SBD, đến đúng ca thi đã được công bố và đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi./.