Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 25/07/2020

Đăng vào 24/07/2020 17:28

Xem chi tiết

Ca sáng: Bắt đầu từ 8h00
Lưu ý:
 Các bạn thí sinh ghi nhớ SBD, đến đúng ca thi đã được công bố và đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi./.