Kế hoạch - Hoạt động

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tập huấn chuyển đổi số 2023
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tập huấn chuyển đổi số 2023
 
Hội thảo khoa học cấp Trường: “E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học”
Hội thảo khoa học cấp Trường: “E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học”
 
Danh sách sinh viên thi lại môn Tin học học kỳ I năm học 2022-2023
Danh sách sinh viên thi lại môn Tin học học kỳ I năm học 2022-2023
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 47 học kỳ I năm học 2022-2023
Lịch thi môn Tin học Khóa 47 học kỳ I năm học 2022-2023
 
Hội thảo “Chuyển đổi số ở trường Đại học hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
Hội thảo “Chuyển đổi số ở trường Đại học hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
 
Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xây dựng luật với yêu cầu chuyển đổi số ở việt nam hiện nay”
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xây dựng luật với yêu cầu chuyển đổi số ở việt nam hiện nay”
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021
Lịch thi môn Tin học Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi môn Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi môn Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Workshop "Sử dụng mạng xã hội an toàn - góc nhìn từ tiêu chuẩn cộng đồng facebook"
Workshop "Sử dụng mạng xã hội an toàn - góc nhìn từ tiêu chuẩn cộng đồng facebook"
 
Bình chọn bài giảng được yêu thích nhất cuộc thi _Bài giảng tích cực trong không gian mở
Bình chọn bài giảng được yêu thích nhất cuộc thi _Bài giảng tích cực trong không gian mở
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi môn Tin học Khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 42 - Học kỳ I năm học 2017-2018
Lịch thi môn Tin học Khóa 42 - Học kỳ I năm học 2017-2018
 
Tổ chức tập huấn về Cổng thông tin điện tử của Trường
Tổ chức tập huấn về Cổng thông tin điện tử của Trường
 
Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
 
Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2021
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
 
Lịch thi Tin học lớp dự bị Đại học - Hệ cử tuyển năm 2017 (Ngày 14-6-2017)
Lịch thi Tin học lớp dự bị Đại học - Hệ cử tuyển năm 2017 (Ngày 14-6-2017)