Thể lệ cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới năm2017 (MOSWC 2017)

Đăng vào 18/04/2017 15:17

Điều 1. Giới thiệu chung

 • 1. Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức tại Mỹ.
 • 2. Tại Việt Nam, cuộc thi MOSWC năm 2017 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai vòng thi: Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia.

Điều 2. Mục đích cuộc thi

Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc sau này; tạo một sân chơi về kỹ năng tin học văn phòng dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam và lựa chọn các thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Thế giới tại Mỹ.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

Thể lệ này được áp dụng cho các vòng thi tại Việt Nam. Vòng Chung kết Thế giới được thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Thế giới.

Điều 4. Đối tượng tham dự

 • 1. Các thí sinh có độ tuổi từ 13 - 22 (tính đến ngày 15/6/2017) bao gồm: học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở và thí sinh tự do trên toàn quốc.
 • 2.  Các thí sinh đã từng đạt Giải Nhất Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi MOSWC các năm trước không được tham dự cuộc thi MOSWC năm 2017.
 • 3.  Các thí sinh tự do phải có phiếu điểm MOS đạt tối thiểu 700 điểm và thi trong thời gian từ tháng 9/2016 đến trước ngày 31/3/2017. Số lượng thí sinh tự do được tham dự Vòng loại Quốc gia sẽ không quá 390 thí sinh theo nguyên tắc Ban Tổ chức xét duyệt dựa trên kết quả từ cao xuống thấp của từng khu vực. Trong đó, Khu vực miền Bắc và Khu vực Miền Nam sẽ không quá 150 thí sinh tự do/ khu vực (tối đa 50 thí sinh mỗi nội dung thi); Khu vực miền Trung sẽ không quá 90 thí sinh tự do (tối đa 30 thí sinh mỗi nội dung thi).

Điều 5. Đăng ký dự thi

1. Đối với học sinh phổ thông các trường không chuyên

 • a) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tổ chức vòng thi cấp trường phổ thông, cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh):
  - Địa điểm đăng ký: đăng ký dự thi tại trường đang theo học;
  - Cách thức và thời gian đăng ký: theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT).
 • b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không tổ chức vòng thi cấp trường phổ thông, cấp tỉnh:
  - Cách thức và thời gian đăng ký: đăng ký theo hình thức thí sinh tự do và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp Quốc gia quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Thể lệ này);

2. Đối với học sinh phổ thông các trường THPT Chuyên tại các tỉnh/thành phố

 • Địa điểm đăng ký: đăng ký dự thi tại trường đang theo học
 • Cách thức và thời gian đăng ký: theo thông báo của nhà trường

3. Đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (sau đây gọi tắt là các trường)

 • a) Đối với các trường có tổ chức vòng thi cấp trường:
  - Địa điểm đăng ký: đăng ký dự thi tại trường đang theo học;
  - Cách thức và thời gian đăng ký: theo thông báo của nhà trường.
 • b) Đối với các trường không tổ chức vòng thi cấp trường:
  - Cách thức và thời gian đăng ký: đăng ký theo hình thức thí sinh tự do và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp Quốc gia quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Thể lệ này);

4. Đối với thí sinh tự do
Cách thức và thời gian đăng ký

 • Thí sinh đăng ký trực tuyến với Ban Tổ chức cuộc thi MOSWC 2017 tại chuyên trang: http://mos.edu.vn
 • Thời gian đăng ký: trước ngày 31/3/2017.

5. Các thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong các nội dung thi: Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013.

Điều 6. Nội dung và cách thức tổ chức các vòng thi

1. Nội dung và hình thức thi

 • a) Nội dung thi:
  - Microsoft Word 2013;
  - Microsoft Excel 2013;
  - Microsoft PowerPoint 2013;
 • b) Hình thức thi:
  - Đối với vòng thi cấp tỉnh, cấp trường: do Sở GD&ĐT và các trường quyết định;
  - Đối với vòng thi cấp quốc gia: bài thi được thực hiện trực tuyến và được giám sát bởi giám thị theo chuẩn quốc tế.

2. Cách thức tổ chức các vòng thi

 • a) Vòng loại Quốc gia
  - Nội dung thi: Bài thi MOS Specialist
  - Ngày thi dự kiến: 16/4/2017 (Chủ nhật).
  - Địa điểm thi: tại các thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 
 • b)Vòng chung kết Quốc gia
  - Đối tượng tham dự: 50 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất của mỗi môn thi ở Vòng loại Quốc gia;
  - Nội dung thi:
  + Đối với các thí sinh tham dự nội dung Microsoft Word 2013 và Microsoft Excel 2013 các thí sinh sẽ thi 2 phần thi: bài thi MOS Expert  và bài thi Scenario ;
  + Đối với các thí sinh tham dự nội dung Microsoft PowerPoint 2013, các thí sinh sẽ thi 2 phần thi: thi bài thi MOS Specialist và bài thi Scenario.
  - Ngày thi dự kiến: 07/5/2017 (Chủ nhật);
  - Địa điểm thi: tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
 • c) Kết quả của Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia sẽ được Ban Tổ chức công bố dự kiến sau 02 (hai) tuần làm việc kể từ ngày thi cuối cùng tại website của cuộc thi www.mos.edu.vn, facebook của cuộc thi www.facebook.com/mos.iigvietnam.  

Điều 7. Kinh phí tổ chức thực hiện

1. Kinh phí tổ chức vòng thi cấp trường, cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị.
2. Lệ phí dự thi: các thí sinh được tuyển chọn tham dự Vòng loại Quốc gia và Vòng chung kết Quốc gia sẽ được tài trợ toàn bộ lệ phí thi.

Điều 8. Quy định đối với thí sinh dự thi

1. Thí sinh phải đảm bảo các thông tin cá nhân cung cấp trong đăng ký dự thi là trung thực và chính xác.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định tổ chức thi, bao gồm:

 • a) Thí sinh không được vào địa điểm thi khi chưa được sự cho phép của giám thị;
 • b) Trước khi vào phòng thi, thí sinh dự thi MOSWC phải xuất trình giấy tờ tùy thân (bản gốc chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc thẻ sinh viên);
 • c) Thí sinh không được mang bất cứ tư trang, tài liệu hay dụng cụ trợ giúp nào vào phòng thi như: sách; từ điển; giấy nháp; bút; thước kẻ; máy tính; đồng hồ; chìa khóa cá nhân; ví; usb; các thiết bị thu phát tín hiệu như điện thoại cầm tay, thiết bị ghi âm, chụp ảnh;
 • d) Thí sinh không được mang nội dung của bài thi ra khỏi khu vực thi, cũng như không được ghi chép lại nội dung bài thi sau khi ra khỏi khu vực thi;
 • đ) Thí sinh chỉ rời phòng thi khi được sự cho phép của giám thị.

3. Các thông tin cá nhân của thí sinh dự thi có thể được Ban Tổ chức sử dụng phục vụ mục đích thông báo kết quả thi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các vòng thi quốc gia và quốc tế hoặc mục đích quảng bá, truyền thông cho cuộc thi.

Điều 9. Trách nhiệm của các bên liên quan

1. Trách nhiệm của Sở GD&ĐT

 • a) Xác nhận tham dự cuộc thi: các Sở GD&ĐT gửi xác nhận sẽ tham dự bằng văn bản về qua email của Ban Tổ chức theo địa chỉ: mos@iigvietnam.com trước ngày 10/03/2017.
 • b) Thành lập Ban Tổ chức cấp tỉnh
 • c) Xác định số lượng thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia:
  - Đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Sở GD&ĐT cử tối đa ba mươi (30) thí sinh tham dự tổng số 3 nội dung thi (10 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Word 2013, 10 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Excel 2013 và 10 thí sinh tham gia nội dung Microsoft PowerPoint 2013); 
  - Đối với các tỉnh khác: Sở GD&ĐT cử tối đa mười lăm (15) thí sinh tham dự tổng số 3 nội dung thi (05 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Word 2013, 05 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Excel 2013 và 05 thí sinh tham gia nội dung Microsoft PowerPoint 2013);
 • d) Thời hạn gửi danh sách thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: trước ngày 31/03/2017 về địa chỉ email của Ban Tổ chức: mos@iigvietnam.com

2. Trách nhiệm của các trường Trung học phổ thông Chuyên

 • a) Xác nhận tham dự cuộc thi: gửi xác nhận sẽ tham dự bằng văn bản về qua email của Ban Tổ chức theo địa chỉ: mos@iigvietnam.com trước ngày 10/03/2017;
 • b) Thành lập Ban Tổ chức cấp trường;
 • c) Xác định số lượng thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: cử tối đa sáu (06) thí sinh tham dự tổng số 3 nội dung thi (02 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Word 2013, 02 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Excel 2013 và 02 thí sinh tham gia nội dung Microsoft PowerPoint 2013);
 • d) Thời hạn gửi danh sách thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: trước ngày 31/03/2017 về địa chỉ email của Ban Tổ chức: mos@iigvietnam.com.

3. Trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

 • a) Xác nhận tham dự cuộc thi: gửi xác nhận sẽ tham dự bằng văn bản về qua email của Ban Tổ chức theo địa chỉ: mos@iigvietnam.com trước ngày 10/03/2017;
 • b) Thành lập Ban Tổ chức cấp trường;
 • c) Xác định số lượng thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: cử tối đa chín (09) thí sinh tham dự tổng số 3 nội dung thi (03 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Word 2013, 03 thí sinh tham gia nội dung Microsoft Excel 2013 và 03 thí sinh tham gia nội dung Microsoft PowerPoint 2013);
 • d) Thời hạn gửi danh sách thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: trước ngày 31/03/2017 về địa chỉ email của Ban Tổ chức: mos@iigvietnam.com.

4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức cấp Quốc gia

 • a) Hỗ trợ chuyên môn cho các Sở GD&ĐT và các trường tổ chức vòng thi cấp trường, cấp tỉnh;
 • b) Tổ chức Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia;
 • c) Tuyển chọn, bồi dưỡng các thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Thế giới.

Điều 10. Khen thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng Quốc gia
Cơ cấu giải thưởng Quốc gia được xét duyệt sau khi có kết quả Vòng Chung kết Quốc gia

 • a) Giải cá nhân: đối với mỗi nội dung thi (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013) gồm: 01 Giải Nhất; 01 Giải Nhì; 01 Giải Ba; 03 Giải Khuyến khích và 01 Giải thí sinh triển vọng.
  - Tổng số 03 Giải Nhất: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 80 triệu đồng/ 1 Giải (bao gồm 1 chuyến đi Mỹ để tham dự Vòng chung kết Thế giới và quà tặng);
  - Tổng số 03 Giải Nhì: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 10 triệu đồng/1 Giải;
  - Tổng số 03 Giải Ba: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/1 Giải;
  - Tổng số 09 Giải Khuyến khích: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 2 triệu đồng/1 Giải;
  - Tổng số 03 Giải thí sinh triển vọng: giải thưởng dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết Quốc gia của mỗi nội dung thi. Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 2 triệu đồng/1 Giải;
  - Giải Thầy/ Cô giáo Tin học văn phòng của năm: dành tặng cho các Thầy/ Cô giáo ôn luyện và dẫn đội tuyển đi tham dự cuộc thi và có thí sinh đạt giải Nhất tại Vòng Chung kết Quốc gia. Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/1 Giải;
  -  03 thí sinh đạt Giải  Nhất  Quốc gia ở 03  nội dung thi Microsoft Word 2013,  Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013 sẽ trở thành 03 Đại sứ MOS 2017 của Việt Nam. Các Đại sứ MOS của Việt Nam sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm để giúp cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam yêu thích bộ môn tin học văn phòng Microsoft Office phát triển. Ngoài ra, 03 Đại sứ MOS của Việt Nam cũng sẽ được hưởng những quyền lợi đi kèm. Chi tiết về nghĩa vụ và quyền lợi của Đại sứ MOS được quy định tại Phụ lục đính kèm;
  - 03 Đại sứ MOS của Việt Nam sẽ đại diện cho quốc gia tham dự Vòng chung kết Thế giới được tổ chức tại Anaheim, California, Mỹ từ ngày 30/07 – 02/08/2017. Ban Tổ chức sẽ tổ chức ôn luyện cho các Đại sứ MOS trước thời gian tham dự Vòng chung kết Thế giới tại Mỹ;
  - Các thí sinh đạt giải Vòng chung kết Thế giới sẽ nhận Giải thưởng quốc tế tương ứng do Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2017 phiên bản 2013 – Certiport trao tặng, cụ thể:
  + 01 Giải Nhất: 7000 USD/ 1 nội dung thi;
  + 01 Giải Nhì: 3500 USD/ 1 nội dung thi;
  + 01 Giải Ba: 1500 USD/ 1 nội dung thi.
 • b) Giải tập thể: dành cho các Sở, trường phổ thông không chuyên và chuyên, trường đại học, cao đẳng, trung cấp đạt thành tích xuất sắc gồm:
  - Sở có thí sinh đạt giải Quốc gia: giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải;
  - Sở có thí sinh được vào Vòng Chung kết Quốc gia đông nhất: giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải;
  - Trường có thí sinh đạt giải Quốc gia: giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải.
  - Trường có thí sinh được vào Vòng Chung kết Quốc gia đông nhất: giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải;
  - Giải Trường triển vọng: Trường mới lần đầu tiên tham dự có thí sinh được vào Vòng Chung kết Quốc gia đông nhất: giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải;
 • c) Tất cả các thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia được nhận quà tặng và giấy khen của Ban Tổ chức.
 • d) Tất cả các thí sinh đạt từ 700/1000 điểm trở lên sẽ được nhận chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu.

2. Quy định nhận giải thưởng Quốc gia

 • Các thí sinh được giải thưởng Quốc gia chỉ được nhận 01 giải cao nhất;
 • Giải thưởng Quốc gia chỉ được trao cho các thí sinh đạt giải trong vòng 02 tháng tính từ Lễ tổng kết cuộc thi. Nếu thí sinh không đến nhận giải theo thời gian quy định, Ban Tổ chức sẽ không có trách nhiệm trao tặng giải thưởng cho thí sinh. Tất cả mọi bổ sung, thay đổi có liên quan đến giải thưởng (tiền mặt, quà tặng và chứng chỉ ...) cần phải gửi đến Ban Tổ chức trước thời hạn 02 tháng, sau thời gian đó, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các trường hợp điều chỉnh nói trên (đầu mối liên hệ về giải thưởng: các văn phòng của IIG Việt Nam). 

Điều 11. Kỷ luật và xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

2. Thí sinh vi phạm kỷ luật trong quá trình thi sẽ bị hủy bài thi và không được tham dự kỳ thi các năm tiếp theo.

3. Trong trường hợp có khiếu nại, tố cáo về kết quả thi, tổ chức thi và các vấn đề khác có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định hiện hành./.


Khu vực miền Bắc bao gồm các tỉnh/thành: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Khu vực miền Nam bao gồm các tỉnh/thành: TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang

Khu vực miền Trung bao gồm các tỉnh/thành: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Bài thi MOS Specialist: 
+ Nội dung bài thi: là bài thi đánh giá các kỹ năng sử dụng các chương trình tin học văn phòng Microsoft Office: Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2013; 
+ Thời gian thi: 50 phút (chưa kể thời gian làm thủ tục dự thi) với thang điểm tối đa là 1000;
+ Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

Bài thi MOS Expert:
- Nội dung bài thi: là bài thi đánh giá các kỹ năng nâng cao sử dụng các chương trình tin học văn phòng Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013;
- Thời gian thi: 50 phút (chưa kể thời gian làm thủ tục dự thi) với thang điểm tối đa là 1000;
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.

Bài thi Scenario: 
- Bài thi Scenario sẽ mô phỏng các tình huống có thật trong thực tế để yêu cầu thí sinh thực hiện một loạt các thao tác nhằm tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh;
- Thời gian thi: 45 – 60 phút (tùy vào yêu cầu của đề thi, chưa kể thời gian làm thủ tục dự thi) với thang điểm tối đa là 1000;
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN


Đoàn Hồng Nam