Tin tức công nghệ

Phát động Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel 2023
Phát động Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel 2023
 
Thủ tướng: 2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia
Thủ tướng: 2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia
 
Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng
Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng
 
Phát động Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2021
Phát động Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2021
 
Phát động cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - MOSWC 2020
Phát động cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - MOSWC 2020
 
Chính thức phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2019
Chính thức phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2019
 
Những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Luật An ninh mạng
Những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Luật An ninh mạng
 
Tổng kết an ninh mạng năm 2017 và dự báo xu hướng 2018
Tổng kết an ninh mạng năm 2017 và dự báo xu hướng 2018
 
Thông tin ngày hội tuyển dụng ngân hàng HSBC ngày 04/11/2017
Thông tin ngày hội tuyển dụng ngân hàng HSBC ngày 04/11/2017
 
Thông tin ngày hội ngân hàng HSBC ngày 16/9/2017
Thông tin ngày hội ngân hàng HSBC ngày 16/9/2017
 
An toàn thông tin kỷ nguyên 4.0 - Kế hoạch tổng thể và bộ chỉ số đánh giá
An toàn thông tin kỷ nguyên 4.0 - Kế hoạch tổng thể và bộ chỉ số đánh giá
 
Thông báo phòng ngừa, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền Ransomware WannaCry
Thông báo phòng ngừa, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền Ransomware WannaCry
 
Cảnh báo hình thức lấy nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu Ransomware
Cảnh báo hình thức lấy nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu Ransomware
 
Cảnh báo phương thức tấn công mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers
Cảnh báo phương thức tấn công mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers
 
Thể lệ cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới năm2017 (MOSWC 2017)
Thể lệ cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới năm2017 (MOSWC 2017)
 
Cơ hội có được 21TB miễn phí từ OneDrive trị giá 100USD
Cơ hội có được 21TB miễn phí từ OneDrive trị giá 100USD
 
Thực hiện quản lý giáo dục đào tạo trên môi trường mạng
Thực hiện quản lý giáo dục đào tạo trên môi trường mạng
 
Hội thảo Quốc Gia về An ninh Bảo mật (Security World 2016)
Hội thảo Quốc Gia về An ninh Bảo mật (Security World 2016)
 
Thông cáo báo chí sự kiện "Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2016”
Thông cáo báo chí sự kiện "Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2016”